Veřejné zakázky Univerzitní knihovny ZČU v Plzni
na nákup odborné literatury


Detail poptávky č. 889

č.AutorNázevVydavatel, rokISBNKusů
1   Novotný, I. Biologie člověka pro gymnázia / Fortuna,, 2015 978-80-7373-0128-1 3
2   Zámečníková, Emílie Cesta k přednesu aneb průvodce pro pedagogy a mladé recitátory / Národní informační středisko pro kulturu,, 2009 978-80-7068-236-4 1
3   Siwek, Božetěch Cvičebnice pravopisu / Edika,, 2015 978-80-266-0792-2 2
4   Kidd, Julia Cvičení pro rozvoj řeči / Portál,, 2016 978-80-7367-699-5 2
5   Lesák, Josef Český jazyk a kultura mluveného projevu / Pedagogická fakulta UK,, 2014 978-80-7290-639-0 1
6   Dějiny českého pravopisu (do r. 1902) / Host,, 2011 978-80-7294-508-5 2
7   Hloušková, Kateřina Dějiny Ruska / NLN,, 2017 978-80-7422-324-2 1
8   Matoušek, Oldřich Dítě traumatizované v blízkých vztazích / Portál,, 2017 978-80-262-1242-3 1
9   Šebesta, Karel, Druhý a cizí jazyk: osvojování a vyučování : terminologický slovník / Filozofická fakulta Univerzity Karlovy,, 2014 978-80-7308-554-4 1
10   Eibenová, Irena Hry ve výuce angličtiny / Edika,, 2013 978-80-266-0208-8 2
11   Kopecký, J. Hudební hry jinak - hry se zvuky a elemntární komponování / JAMU,, 2014 978-80-7460-066-1 2
12   Coufalová, G. Hudební nástroje jinak + netradiční využití tradičních hudebních nástrojů a vytváření JAMU, 2013 978-80-7460-037-1 2
13   Macurová, Alena Komunikace v textu a s textem / Filozofická fakulta UK,, 2016 978-80-7308-659-6 2
14   Bezpalcová, Vladimíra Mluvnice, komunikace a sloh : cvičebnice českého jazyka pro střední školy / Fraus,, 2011 978-80-7238-781-6 2
15   Čermák, František, Morfématika a slovotvorba češtiny / NLN, Nakladatelství Lidové noviny,, 2012 978-80-7422-146-0 1
16   Jirásek, Alois Na hranicích. Povídky z kraje pod Borem / Nakladatelství Bor., 2016 978-80-87607-62-6 1
17   Cihelková, Jana Nadané dítě ve škole / Portál,, 2017 978-80-262-1248-5 2
18   Slabý, Zdeněk K. Nedokončené pohádky / Portál,, 2013 978-80-262-0397-1 1
19   Montessori, Maria Objevování dítěte / Portál,, 2017 978-80-262-1234-8 2
20   Svobodová, Eva Osobnost předškolního pedagoga / Portál,, 2017 978-80262-1243-0 2
21   Behún, Dalibor Pište správně česky / Zoner Press,, 2015 978-80-7413-319-0 1
22   Flaišman, Jiří Podoby textologie / Ústav pro českou literaturu AV,, 2012 978-80-83778-82-3 1
23   Sloh od šestky do devítky / Fragment,, 2016 978-80-253-2890-3 2
24   Hrabinec, Jiří Tělesná výchova pro učitele na 2. stupni základních škol / Karolinum,, 2017 9788024636252 1
25   Dvořáková, Hana Tělesná výchovy na 1. stupni základní školy / Karolinum,, 2017 9788024633084 1
26   Nykodým, Jiří Teorie a didaktika sportovních her / Masarykova univerzita,, 2006 80-210-4042-4 1
27   Lichačov, Dmitrij Sergejevič Textologie / Ústav pro českou literaturu AV,, 2015 978-80-88069-00-3 1
28   Daňhelka, Jiří Textologie a starší česká literatura / Ústav pro českou literaturu AV,, 2014 978-80-85778-93-9 1
29   Hošková, Kateřina Tvůrčí psaní pro malé spisovatele a spisovatelky / Edika,, 2013 978-80-266-0368-9 1
30   Koucká, Pavla Uvolněné rodičovství / Portál,, 2017 978-80-262-1275-1 1